?????? ??

تاریخ انتشار : يكشنبه 01 شهريور 1394
???? ??????? ?????? ????? ????? ?? Smart Protect ?? ?? ??? ???? ???????? Snapdragon 820 ??? ?? ??? ????? ?? ??????? ?????????? ????? ?? ?????? ??????...

استاکس نت

تاریخ انتشار : يكشنبه 01 شهريور 1394
شرکت کوآلکوم فناوری جدیدی موسوم به Smart Protect را در نسل جدید پردازنده Snapdragon 820 خود به کار گرفته که شناسایی برنامه‌های آلوده را به‌طور خودکار...

قانون مجازات جرایم رایانه ای

تاریخ انتشار : پنجشنبه 0-728 فروردين 2
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.