نمایش مقالات شاخه بدافزار ها / ویروس ها

?????? ??

تاریخ انتشار : يكشنبه 01 شهريور 1394
???? ??????? ?????? ????? ????? ?? Smart Protect ?? ?? ??? ???? ???????? Snapdragon 820 ??? ?? ??? ????? ?? ??????? ?????????? ????? ?? ?????? ??????...

استاکس نت

تاریخ انتشار : يكشنبه 01 شهريور 1394
شرکت کوآلکوم فناوری جدیدی موسوم به Smart Protect را در نسل جدید پردازنده Snapdragon 820 خود به کار گرفته که شناسایی برنامه‌های آلوده را به‌طور خودکار...