نمایش مقالات شاخه مباحث عمومی

قانون مجازات جرایم رایانه ای

تاریخ انتشار : پنجشنبه 0-728 فروردين 2
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.