مشخصات دوره : ECIH

 • مقدمه دوره

  این دوره به منظور آماده سازی مخاطبان در راستان مدیریت و پاسخگویی به رخداد های امنیتی طراحی گردیده است. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم و تکنیک های مقابله با رخداد های امنیتی و همچنین با گام های مدیریت گروه های های پاسخگویی به این رخداد ها آشنا خواهند گردید.

 • مزایای دوره
  دريافت مدرک بين المللی ECIH
  امکان استفاده از لوگوی ECIH
  موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد EC-Council
  دريافت حقوق بيشتر
  اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار تخصصی در زمينه امنيت شبکه
  کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر امنيت شبکه
  دستيابی به بخش ويژه سايت EC-Council جهت دارندگان مدارک
 • مخاطبین دوره
  متخصصین فن آوری اطلاعات
  مدیران شبکه ، متخصصين شبکه و امنيت شبکه
  علاقمندان به دوره های تخصصی امنيت
 • پیشنیاز دوره
  تسلط کامل به مباحث شبکه و مفاهيم امنيت اطلاعات
  Security+
  CEH
 • سرفصل دوره
  Introduction to Incident Response and Handling
  Risk Assessment
  Incident Response and Handling Steps
  CSIRT
  Handling Network Security Incidents
  Handling Malicious Code Incidents
  Handling Insider Threats
  Forensic Analysis and Incident Response
  Incident Reporting
  Incident Recovery
  Security Policies and Laws