مشخصات دوره : CEH

 • مقدمه دوره

  با توجه به پیشرفت علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و در پی آن گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، جهان به سوی به کارگیری هر چه بیشتر این تکنولوژی پیش می رود که از پی آمدهای بارز آن می توان به پروژه های دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک اشاره نمود ، تا جایی که امروزه اکثر شرکتها و سازمانهای فعال ، به تکنولوژی اطلاعات رو آورده و همگام با آن پیش می روند.

  از آنجا که هر روزه به تعداد افراد باهوش و مخرب که سعی در استفاده سوء از تکنولوژی اطلاعات دارند افزوده می گردد ، موفقيت استفاده از تکنولوژی اطلاعات منوط به پیشرفت همزمان امنیت تکنولوژی اطلاعات می باشد . برای مقابله با این افراد نفوذگر و Hacker ، مهمترين امر کشف راههای نفوذ به شبکه و سپس به کارگيری روشهای جلوگیری از آن می باشد.

  آزمون و مدرک بين المللی CEH مخفف Certified Ethical Hacker متعلق به EC-Council يا International Council of Electronic Commerce Consultants می باشد .اين سازمان که در نيويورک آمريکا قرار دارد شامل گستره وسيعی از اعضا در سراسر دنيا می باشد. تاسيس اين سازمان با استناد به اين واقعيت صورت گرفته است که دنيای فن آوری اطلاعات به سوی تجارت الکترونيک در حال حرکت می باشد و لذا مدارک و دوره های EC-Council نيز بر اساس ترکيب تجارت و آموزش تکنيکال و ايجاد بستر مناسب جهت دستيابی به يک کسب و کار موفق بنا نهاده شده است.اين مدارک بر اساس ابعاد انکار ناپذير e-business از جمله open standards, scalability, availability و security ايجاد گرديده و اين سازمان نماينده شرکتهای بزرگی از جملهMicrosoft ، IBM ، Xerox، SONY، Motorola ، Quantum ، Cisco و Verizon می باشد. در حقيقت EC-Council در دنيای صنعت صدای جهانی متخصصين تجارت الکترونيک بوده و در اين راستا گام بر می دارددر دنيای صنعت صدای جهانی متخصصين تجارت الکترونيک بوده و در اين راستا گام بر می دارد

  شرکت EC-Council با ارائه مدرک Certified Ethical Hacker - CEH یا مدرک هکرهای قانونمند ، متخصصینی را تربیت می نماید که با روش ها و ابزارهای مختلفی که در عملیات Hacking مورد استفاده قرار می گيرند آشنا شده و با تکیه بر آن ، سیستم امنیتی موجود را بررسی و کلیه متدولوژی های تعیین وضعیت امنیت یک سازمان را توسط تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت ایمنی شبکه یک سازمان را تعیین می نمایند . انجام تست های نفوذ با هدف ایجاد ایمنی ، طبق درخواست سازمان ها و توسط متخصصین و هکرهای قانونمند ، کاملا قانونی بوده و جزء نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی می باشد .

  مدرک CEH با استفاده از روش معکوس ساير دوره ها ، روشهای دفاعی را عميقا با استفاده از حمله به سيستمها مورد بررسی قرار می دهد.اين مدرک يکی از معتبرترين مدارک بين المللی در جامعه Security می باشد.

  در این راستا موسسه کهکشان نور مفتخر است اعلام نماید با استفاده از مجهزترین امکانات آموزشی و با همکاری اساتید مجرب و دارای مدارک بين المللی ، اقدام به برگزاری دوره تخصصی CEH می نماید.

 • مزایای دوره

  دريافت مدرک بين المللی CEH
  امکان استفاده از لوگوی CEH
  موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد EC-Council
  دريافت حقوق بيشتر
  اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار تخصصی در زمينه امنيت شبکه
  کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر امنيت شبکه
  دستيابی به بخش ويژه سايت EC-Council جهت دارندگان مدارک

 • مخاطبین دوره
  متخصصین فن آوری اطلاعات
  مدیران شبکه ، متخصصين شبکه و امنيت شبکه
  علاقمندان به دوره های تخصصی امنيت
 • پیشنیاز دوره
  جهت آغاز مباحث CEH برخورداری از دانش کافی شبکه و اطلاع از مبانی امنيت شبکه الزامی می باشد:

  +Security

  تسلط کامل به مباحث شبکه و مفاهيم امنيت اطلاعات
 • سرفصل دوره

  Chapter 1: Introduction to Ethical Hacking
  Chapter 2: Footprinting and Reconnaissance
  Chapter 3: Scanning Networks
  Chapter 4: Enumeration
  Chapter 5: System Hacking
  Chapter 6: Trojans and Backdoors
  Chapter 7: Viruses and Worms
  Chapter 8: Sniffers
  Chapter 9: Social Engineering
  Chapter 10: Denial of Service
  Chapter 11: Session Hijacking
  Chapter 12: Hacking Web servers
  Chapter 13: Hacking Web Applications
  Chapter 14: SQL Injection
  Chapter 15: Hacking Wireless Networks
  Chapter 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
  Chapter 17: Buffer Overflow
  Chapter 18: Cryptography
  Chapter 19: Penetration Testing