Computer-Emergency-Response-Team-CERT

تیم مدیریت بحران امنیت

در دنیای امروز گرچه برای رسیدن به یک مجموعه ایمن تلاش می شود اما هیچگـاه نمی توان تهدیدات را به صفر رساند و تنها می توان در جهت کاهش آن گام برداشت، بنابراین بسیاری از مجموعه ها پس از رعایت تمامی دستورالعمل های امنیتی همچنان مورد حمله قرار می گیرند که در صورتی که در زمان وقوع این حملات تلاش لازم در جهت دفع آن انجام نگیرد می تواند باعث مشکلات بسیار و تحدیدات امنیتی گردد، بنابر این وجود یک تیم مدیریت بحران در زمان وقوع آن برای سازمان ها و مجموعه هایی که به امنیت خود و کارمندان خود اهمییت می دهند یک امر لازم و ضررویست.