مشخصات دوره : Security+

 • مقدمه دوره
  دوره +Security کامپتیا با هدف آموزش مبانی امنیت به کلیه متخصصین فن آوری اطلاعات ایجاد گردیده است.

  یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم ها می باشد .

  بسیاری از مدارک بین المللی ، +Security را به عنوان پیشنیاز مدارک خود و برخی آن را به جای یک آزمون در سری آزمون های خود محسوب می نمایند. به عنوان مثال مدرک +Security به عنوان یکی از آزمون های انتخابی در سری MCSE 2003/MCSA 2003 در گرایش امنیت توسط مایکروسافت پذیرفته می گردد .

 • مزایای دوره
  دريافت مدرک بين المللی کامپتيا - Certificate & Transcript
  دريافت کارت شناسايی کامپتيا - Wallet Card
  امکان استفاده از لوگوی کامپتيا
  موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد کامپتيا
  دريافت حقوق بيشتر
  اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار مقدماتی با شبکه
  کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه
  دستيابی به بخش ويژه سايت کامپتيا جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک
 • مخاطبین دوره
  مدیران پایگاه داده های مایکروسافت در سازمان ها
  کلیه افراد علاقه مند به مباحث مدیریت پایگاه داده
 • پیشنیاز دوره
  آشنايی کافی با مباحث شبکه در حد Core مايکروسافت (حداقل دوره های client و Server از سری مايکروسافت) ،آشنايی کافی با اينترنت،آشنايی کافی به زبان انگيسی .
  از آنجا که اين دوره خود پيشنياز ساير دوره های امنيت شبکه می باشد،نياز به پيشنياز تخصصی خاصی در زمينه امنيت شبکه نداشته و بهترين نقطه شروع برای ورود به عرصه مدارک تخصصی امنيت شبکه می باشد.
 • سرفصل دوره
  General
  Security
  Concepts
  Identifying
  Potential Risks
  Infrastructure and
  Connectivity
  Monitoring Activity and Intrusion Detection
  Implementing and Maintaining a Secure
  Network Securing the Network and Environment
  Cryptography
  Basics,
  Methods, and
  Standards Security Policies and Procedures
  Security
  Administration