مشخصات دوره : PWK

 • مقدمه دوره

  در این دوره ابتدا افراد با مبانی تست نفوذ و جمع آوری اطلاعات پیشرفته آشنا می شوند . سپس روش های پیدا کردن آسیب پذیری های مربوط به Buffer Overflow در نرم افزارهای تحت ویندوز و لینوکس فرا می گیرند.

  کار کردن با Exploit های مختلف تحت ویندوز و لینوکس و روش های سفارشی سازی آن ها را با توجه به زبان برنامه نویسی آن را فرا می گیرند.

  کار کردن با Shell Code های مختلف و روش های استفاده از آن ها درون Exploit از مطالب دیگر این دوره می باشد.

  و در آخر افراد روش های مختلف دور زدن فایروال و آنتی ویروس آموزش داده خواهد شد.

  در حال حاضر این دوره بر اساس سر فصل های 2014 و با استفاده از Kali Linux آموزش داده خواهد شد.

 • سرفصل دوره
  Module 0. - Pentestration Testing: What You Should Know
  Module 1. - Getting Comfortable With Kali Linux

  Module 2. - The Essential Tools
  Module 3. - Passive Information Gathering

  Module 4. - Active Information Gathering
  Module 5. - Vulnerability Scanning

  Module 6. - Buffer Overflows
  Module 7. - Win32 Buffer Overflow Exploitation

  Module 8. - Linux Buffer Overflow Exploitation
  Module 9. - Working With Exploitation

  Module 10. - File Transfers
  Module 11. - Priviliege Escalation

  Module 12. - Client Side Attacks
  Module 13. - Web Application Attacks

  Module 14. - Password Attacks
  Module 15. - Port Redirection and Tunneling

  Module 16. - The Metasploit Framework
  Module 17. - Bypassing Antivirus Software

  Module 18. - Assembling the Pieces:Pentration Test Breakdown