درباره گروه گلوب سایبر

گروه امنیتی گلوب سایبر با هدف ارائه خدمات در زمینه آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی امنیـت شبکـه و اطلاعات تأسیس شده است. هدف اصلی ما ارائه راهکارهای اصولی در زمینه بالابردن سطح علمی جامعه در زمینه امنیت می باشد. کلیه دوره هایی که در این دپارتمـان تدریـس می شوند بر اساس استانـداردهای موجود در زمینـه شبکه و اطلاعات طراحی شده اند. دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات گلوب سایبر امیـدوار است تا بتواند در زمینه پیشبرد سطح عامی جامعـه گامی ناچیز بردارد.

آموزش و پژوهش به عنوان رسالت اصلی گروه امنیتی گلوب سایبر می باشد که در طول این سال ها همواره سعی داشته ایم که از این رسالت مقدس دور نشویم.

ارائه بیش از 30 دوره متنوع در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات از افتخارات گروه امنیتی گلوب سایبر در بخش آموزش می باشد و همچنین همکاری و آموزش پرسنل صنعت های مختلف در جهت حفظ اطلاعات سیستم ها و شبکه های آن هاکه از افتخارات ما می باشد