مشخصات دوره : WIFU

 • مقدمه دوره
  صنعت وایرلس روز به روز در حال گسترش است. اما متاسفانه، تنظیمات امنیتی که در تجهیزات وایرلس پیاده سازی شده است اغلب دچار مشکلاتی است و در نتیجه، آنها را آسیب پذیر می‌کند. در عمل بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها هنوز از شبکه‌های وایرلس آسیب پذیر استفاده می‌کنند این به علت کمبود آگاهی امنیتی یا درک نامناسب از ریسک‌ها است.

  دوره WiFu (Wireless Attacks) برای سازماندهی و تشریح حملات مربوط به وایرلس طراحی شده است و با استفاده از ابزارها و تکنیک‌ها، درک خوبی از نا امنی‌های وایرلس را به مخاطبان می‌دهد.
  این دوره برای تست کننده‌ها طراحی شده است تا بتوانند حملات مختلف وایرلس را انجام دهند. در این دوره دانشجویان با شبکه‌های وایرلس و حملات و ابزارهای مختلفی که برای آن انجام می‌شود، آشنا می‌شوند.
   

 • پیشنیاز دوره
  PWB
 • سرفصل دوره
  IEEE 802.11
  Wireless Networks
  Packet and Network Interaction
  Getting Started
  Linux Wireless Stack and Drivers
  Aircrack-ng Essentials
  Cracking WEB with Connected Clients
  Cracking WEP via a Client
  Cracking Clientless WEP Networks
  Bypassing WEP Shared Key Authentication
  Cracking WPA/WPA2 PSK with Aircrack-ng
  Cracking WPA with JTR and Aircrack-ng
  Cracking WPA with coWPAtty
  Cracking WPA with Pyrit
  Additional Airecrack-ng Tools
  Wireless Reconnaissance
  Rogue Access Points