مشخصات دوره : ECSA

 • مقدمه دوره
  این دوره به منظور آماده سازی متخصصانی برای آنالیز امنیتی شبکه و نرم افزارها در کل زیر ساخت IT یک شرکت و یا سازمان دولتی یا خصوصی طراحی گردیده است.
  هدف این دوره پرورش نیروی متخصصی است که با بهره گیری از متدها و تکنیک های تست نفوذ به یـک شبـکه جهت اجرای تشخیص موثـر و کاهش ریسک ، برقراری امنیت زیـرساخت شبـکه را فراهـم می سازد. این دوره بر فـازهای تحلیلی نفوذ تاکیـد دارد.
 • مزایای دوره
  دريافت مدرک بين المللی ECSA
  امکان استفاده از لوگوی ECSA
  موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد EC-Council
  دريافت حقوق بيشتر
  اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار تخصصی در زمينه امنيت شبکه
  کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر امنيت شبکه
  دستيابی به بخش ويژه سايت EC-Council جهت دارندگان مدارک
 • مخاطبین دوره
  متخصصین فن آوری اطلاعات
  مدیران شبکه ، متخصصين شبکه و امنيت شبکه
  علاقمندان به دوره های تخصصی امنيت
 • پیشنیاز دوره
  تسلط کامل به مباحث شبکه و مفاهيم امنيت اطلاعات
  Security+
 • سرفصل دوره
  The Need for Security Analysis
  Advanced Googling
  TCP/IP Packet Analysis
  Advanced Sniffi ng Techniques
  Vulnerability Analysis with Nessus
  Advanced Wireless Testing
  Designing a DMZ
  Snort Analysis
  Log Analysis
  Advanced Exploits and Tools
  LPT Methodologies